فراخوان های برگزیده

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت

عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات معدنی شورای‌عالی معادن است

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با اشاره به اینکه، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات درحوزه معدن، شورای‌عالی معادن است، گفت: شرکت امیرسنگان با تخلف متعدد در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری آن تمدید نخواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ درباره وضع معدن امیرسنگان، افزود: در سال ۹۸ براساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره‌برداری این معدن صورت گرفت به این جمع‌بندی رسیدیم که این بهره‌بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره‌برداری ندارد. وی ادامه داد: در حکمی که سال ۹۸ به بهره‌بردار معدن ارائه شد و براساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت مذکور در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی این موضوع در شورای‌عالی معادن مطرح شد و در نهایت اعلام می‌شود که بهره‌بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.محتشمی‌پور؛ گفت: با پیگیری‌های حقوقی و تأیید رأی دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد. وی خاطر نشان کرد: پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رأی قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان‌عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تأیید کرده است. البته در دادگاه اول این مسأله رد می‌شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تأیید شده است. وی تصریح کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی درسال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره کرد. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای این شرکت صادر شده است. بنابراین اصل این موضوع تأیید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می‌شود. وی افزود: عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات درحوزه معدن، شورای‌عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره‌برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه‌قضاییه، نماینده ناظر قوه‌مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صمت است البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آرای آن در دیوان‌عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان‌عدالت اداری بررسی و تأیید شده است. وی ادامه داد: در حال‌حاضر هفت نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند. محتشمی‌پور؛ درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده، گفت: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رأی منجر نشده است پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی ونظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود دارد که حدود سه سال از پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است. وی خاطر نشان کرد: حوزه مسؤولیت ما در وزارت صمت، شورای‌عالی معادن است که آرای آن صادر و تأیید شده است. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: شورای‌عالی معادن شش ماه قبل از عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه‌های بهره‌برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه‌های بهره‌برداری متعدد دارد. محتشمی‌پور؛ افزود: یکی دیگر از تخلف‌های شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت است. وی ادامه داد: براساس ماده۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره‌برداری می‌شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره‌برداری و همچنین در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ وزارتخانه تأیید نگردد است. محتشمی‌پور؛ گفت: درتاریخ ۲۹دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال می‌کند. بنابراین شرکتی که فهرستی از تخلفات را دارد تأیید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم دو سال پیش به اطلاع آن‌ها رساندیم که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهیم کرد بنابراین یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناختیم. وی خاطر نشان کرد: براساس رأی شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تأمین خوراک واحد‌های تولیدی، سازمان صمت می‌تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران درمعدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان‌عدالت اداری را می‌گیرد البته در حال‌حاضر به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند و کارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یک‌ماه دیگر انجام می‌شود. همچنین محمدرضا بهرامن؛ عضو شورای‌عالی معادن، درباره تمدید نشدن مجوز فعالیت بهره‌بردار معدن ققنوس خواف افزود: بیش از یک سال است که اختیارات مربوط به تمدید مجوزهای معدنی به سازمان‌های صمت استان‌ها واگذار شده است، در موضوع معدن ققنوس نیز درخواست بهره‌بردار معدن در روال عادی به سازمان صمت استان مربوط ارجاع شد,، اما از این که چرا در این سازمان استانی تمدید مجوز صورت نگرفت اطلاعی ندارم. وی گفت: در صورتی که بهره‌بردار معدن به رویه عملکردی سازمان صمت استان اعتراض کند پرونده آن به شورای‌عالی معادن می‌آید و ما در اسرع وقت آن را بررسی خواهیم کرد.