فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 

 آگهي تمدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي

 مناقصه شماره: 200003292000049

 سازمان بنادر و دریانوردی

- موضوع مناقصه:

تعمیرات جاری و اساسی، راهبری و سرویس و نگهداري تأسيسات و ابنیه ساختمان‌های ستادي سازمان بنادر و دريانوردي

- محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 20/09/1400 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امکان‌پذير است.

- محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها: مناقصه‌گران بايد پاکت پيشنهادها را تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 04/10/1400 در سامانه ستاد بارگذاری و پاكت (الف) را به دبيرخانه مرکزي دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.

- محل و زمان گشايش پاکات: اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 05/10/1400 در محل دفتر معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي واقع در طبقه دهم ساختمان مركزي سازمان بنادر و دريانوردي به آدرس دستگاه مناقصه‌گزار مفتوح خواهد شد. زمان گشایش پاکات (الف، ب و ج) متعاقباً اعلام خواهد گردید.

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مناقصه‌گران بايد ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به‌دفعات به مبلغ درج شده در سامانه ستاد اقدام و اصل فيش واريز وجه به شماره شبا ۴۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۷۵۴۲IR به نام تنخواه‌گردان پرداخت ستاد سازمان بنادر و دریانوردی ارائه نمايند.

- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ ارائه 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه‌گزار: تهران، چهارراه جهان کودک، ابتداي حقاني، انتهاي خيابان شهيدي، پلاك1، كدپستي 1518663111، تلفن 84935095، فکس:88788451

- - توضيحات:

- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه رأس ساعت 0۹:۰۰ روز شنبه مورخ 27/09/1400 در محل اتاق جلسات واقع در طبقه 4، ساختمان شماره 2، سازمان مناقصه‌گزار برگزار خواهد شد.

- برآورد اوليه اين مناقصه مطابق اطلاعات ارائه شده در سامانه ستاد مي‌باشد.

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد