فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

نوبت دوم

 

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری­های شهرستان­های رباط­کریم و بهارستان در نظر دارد

نسبت به جمع ­آوری پسماند خشک قابل بازیافت در مرکز زباله رودشور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت­های واجد شرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز از ساعت 08:30 الی 13:30 به دفتر امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

1-   چاپ اول: 07/09/1400

2-   چاپ دوم: 14/09/1400

3-   مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از مورخ 14/09/1400 الی 23/09/1400

4-   جلسه کمیسیون معاملات عالی معاملات ساعت 15:00 مورخ 25/09/1400

ردیف

موضوع مزایده عمومی

مبلغ کارشناسی (ریال) ماهیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده عمومی (ریال)

1

تفکیک پسماند خشک مرکز زباله رودشور

499.491.350

300.000.000

 

بدیهی است:

الف) هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ج) مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی سالانه می­باشد.

د) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.

آدرس: رباط‌کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک 742، واحد 1

شماره تماس: 56730063

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد