جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی(فشرده) به شماره 13/99

                                                                                    

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران وگشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران، به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-موضوع مناقصه: احداث مخزن 4000متر مکعبی و ارتقاء ظرفیت ایستگاه پمپاژ موجود باقر شهر

3- مهلت خريدو محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خرید اسناد اين مناقصه، حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 29/05/99  از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) مبلغ 1.000.000 ريال به حساب جاري 8184025866001 بانك سامان شعبه شهرري واريز و اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: 32.044.070.805 ریال و از محل اعتبارات عمرانی با کد طبقه بندی 104د1307002 و شماره پروژه 940257.

5- مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی.

6- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

6-1- داشتن حداقل رتبه 5 آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

6-2-داشتن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت کار الزامی می‌باشد.

7- مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌: به ميزان 1.602.203.540ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به یکی از طرق ذیل تهیه نمایند:

1-7-رسید پرداخت مبلغ مذکور به عنوان سپرده نقداً به شماره حساب 4001051407145881 به شماره شبا 640100004001051407145881IRباعنوان تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-7-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه‌های صادره از سوی مؤسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدت اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید

3-7-ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به مدت اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید

4-7-اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

5-7-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

6-7-ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند و طبق اساسنامه فعالیت می‌نمایند.

تضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به صورت اصل در پاکت الف درج گردیده و لاک و مهر شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

8-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 15/06/99 در سامانه تداركات الکترونیکي دولت ارایه و بارگذاری(به صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت (الف)را به صورت فیزیکي تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش نمایند.

9- تاریخ گشايش پاكت‌هاي ارزیابی کیفی:  ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 16/06/99.

10- محل و زمان گشايش پاكت‌هاي (الف ، ب،ج) : دفتر ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان تهراندر ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 25/06/99.

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

12- نشاني سايت‌ها: -سایت سامانه تداركات الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www -سايت ملي مناقصات :http://iets.mporg.ir - سايت آب وفاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir- سايت آب و فاضلاب منطقه6 t6ww.tpww. ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت‌نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه‌گر" موجود است. مرکز تماس: 41934-021

 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد