جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

گروه صنایع شهید قربانی-مجتمع تحقیقاتی و صنعتی گروه صنایع شهید قربانی

(پردیس اصفهان)

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

350.000.000

ساخت 4 عدد شیر دیواره‌ای 2اینچ

18/م ع/99/73/6821

شرایط اختصاصی: کلیه متقاضیان می‌بایست:

 1-دارای جایگاه حقوقی بوده و تأیید صلاحیت از سوی اصناف مربوطه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشند. 2-دارای توانایی مالی و فنی باشند 3-دارا بودن سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه 4-دارا بودن حسن سابقه 5-دارا بودن گواهینامه سمتا

تاریخ برگزاری مناقصه: مورخ 21/06/1399

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از مورخه 22/05/1399 تا مورخه 01/06/1399 غیر از ایام تعطیل رسمی از ساعت 07:00 صبح تا 16:00 عصر (پنج‌شنبه 08:00 صبح تا 12:00 ظهر)

آدرس: شاهین شهر، خیابان مخابرات، میدان مسرور، مجتمع تحقیقاتی و صنعتی گروه صنایع شهید قربانی، تلفن واحد بازرگانی: 45224953(نریمانی) و فکس: 45230701-031

مهلت تکمیل و ارایه اسناد مناقصه: از تاریخ 02/06/1399 الی 15/06/1399 در محل کارفرما

مبلغ فروش اسناد مناقصه: معادل 545.000 ریال واریز به حساب جاری 987800365604 بانک سپه شعبه مرکزی شاهین شهر (فیش واریز بانکی باید هنگام تحویل اسناد مناقصه ارایه گردد)

تاریخ گشایش پاکت‌ها: گشایش اسناد در تاریخ 16/06/1399 در محل مناقصه‌گزار می باشد.

مناقصه‌گزار اختیار رد هریک یا تمام پیشنهادهای مناقصه‌گران را برای خود محفوظ می‌داند.

پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

سایر اطلاعات و مشخصات مناقصه در اسناد مناقصه ذکر شده است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد