جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده عمومی

یک شرکت سرمایه گذاری در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/05/99 جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن با شماره‌های 28733527-021 و 093552139786 تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 10350501712872 نزد بانک قوامین شعبه میدان عطار کد01035 یا شماره شبای 350520000010350501712872 IR قابل پرداخت در شعب کلیه بانک‌ها

آخرین مهلت ارسال پاکات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/05/99 در محل دفتر مرکزی

سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 250.000.000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی يا یک فقره ضمانتنامه بانکی قابل تمدید.

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

ارایه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد الزامی است.

هزینه کارشناسی، چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

ردیف

نام ملک

نشانی

عرصه

اعیان(متر)

پلاک ثبتی

قیمت پایه کارشناسی(ریال)

1

شادآباد

تهران، میدان شهدای شادآباد، بلوار مهر، ساختمان نگین، طبقه4، واحد19

-

97/47

7/18222/2

4.400.000.000

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد