آگهي مناقصه عمومي شماره(11-99)

شركت پتروشيمي خراسان(سهامي عام) در نظردارد:پروژه ترمیم و مقاوم­سازی بتن برج پریل (حدود 20متر انتهایی جداره خارجی) واحد اوره پتروشيمي خراسان را ازطريق مناقصه عمومي، به پیمانکارذيصلاح واگذار نمايد.

 دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايتwww.khpc.ir

 تاريخ تحويل پاكات پايان وقت اداري مورخ30/04/1399.

 تلفن:6-2234560 (0583)

 واحد قراردادها: 2764

 واحد مهندسي عمومي:  2414

 

 

روابط عمومي شركت  پتروشيمي خراسان

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد