آگهی مزایده عمومی 60مترمربع از زمین ضلع شرقی پارک تفتان

شهرداری خاش به استناد مصوبه شماره 70 مورخ 08/02/99 شورای محترم اسلامی شهر خاش در نظر دارد نسبت به اجاره 160 مترمربع از ضلع شرقی پارک تفتان واقع در خیابان رودکی را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل جهت راه اندازی نمایشگاه گل و گیاه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان درخواست می‌شود ضمن بازدید از مکان مورد نظر و شرایط مربوطه قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه خود را در پاکات سربسته (الف، ب و ج) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

1-مدت اجاره پنج/5 سال تمام می‌باشد.

2-سپرده نفرات اول تا سوم برندگان مزايده در صورت انصراف از عقد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3-آخرین مهلت برای شرکت در مزایده حداکثر ده/10 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم مزایده می‌باشد.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می‌باشد.

6-به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده در مزایده و اسناد و مدارک تحویلی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-متقاضیان شرکت در مزایده به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک و بازدید از مورد مزایده می‌توانند همه روزه در وقت اداری تا ده/10 روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه نمایند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد