آگهی مزایده کتبی جایگاهCNG شماره یک و دو

شهرداری آزادشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره‌های 857 مورخ 12/12/98 و 723 مورخ 03/10/98 شورای محترم اسلامی شهر آزادشهر جایگاهCNG شماره یک و دو را جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دو سال شمسی واگذار نماید.(متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری آزادشهر مراجعه نمایند.)

شرایط شرکت در مزایده:

1-متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری و با ارایه مدارک لازم نسبت به دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه و یا از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری آزادشهر به آدرس www.gharetekan.ir طی مراحل قانونی برای شرکت در مزایده اقدامات لازم را معمول نمایند.

2-متقاضیان می‌بایست قبل از شرکت در مزایده کتبی از محل مذکور بازدید به عمل آورند.

3-در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم از اجاره بهره برداری منصرف شوند سپرده‌های آن‌ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله برابر مقررات مختار است.

5- قیمت پایه جایگاه CNG شماره یک و دو

ردیف

شرح

قیمت پایه ماهیانه سال 1399-1400(ریال)

قیمت پایه ماهیانه برای سال دوم12% افزایش(ریال)

5%سپرده دو ساله(ریال)

شماره حساب سپرده

1

CNGشماره یک

282.000.000

315.840.000

358704000

03/16943013695 بانک سپه

2

CNGشماره دو

274.000.000

306.880.000

348528000

03/16943013695 بانک سپه

6-شرکت کنندگان می‌بایست مبلغ سپرده ذکر شده در جدول بالا را به صورت نقد به حساب سپرده مذکور به نام شهرداری آزادشهر نزد بانک سپه شعبه شهید بهشتی آزادشهر واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارایه نمایند.

7-شرکت کنندگان می‌بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/04/1399 نسبت به ارایه مدارک در سه پاکت سربسته که پاکت الف: حاوی اسناد و مدارک و تأییدیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پاکت ب: اصل فیش سپرده و پاکت ج: حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود اقدام نمایند.

8-جلسه کمیسیون عالی معاملات روز پنج‌شنبه مورخ 26/04/99 ساعت 12:00 ظهر در محل شهرداری آزادشهر تشکیل و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

9-به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-کلیه هزینه‌های تعمیرات در طول بهره برداری و اورهال در اتمام قرارداد به عهده بهره بردار خواهد بود.

11-پیشنهاد دهندگان باید شرایط آگهی را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آن نسبت به تکمیل فرم تقاضا واریز مبلغ سپرده اقدام و مدارک در خواستی را به طور کامل ارایه نمایند.

12-آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز حاکم بر مزایده می‌باشد.

13-در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ کل قرارداد (دو ساله) ضمانت‌بانکی یا وجه نقد به حساب سپرده واریز گردد. به عنوان حسن انجام تعهدات و یک فقره چک ضمانتی به مبلغ 20.000.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی معتبر ارایه گردد.

14-شماره تماس: 3-35722312-017

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد