باسمه تعالي

آگهي  دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای

 شماره 05-99-58

(فراخوان اول)

      اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آیين نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی ازمناقصه‌گران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

 

1- شرح مختصر موضوع مناقصه:اجاره هفت دستگاه خودرو سواری سبک با راننده

2- مدت و محل انجام کار:ازتاريخ انعقاد قراردادبه مدت یک‌سال شمسی ومحل انجام كارایستگاه‌های اداره کل راه آهن فارس می‌باشد.

2-1- مناقصه گران می‌بایست از شرکت‌های حمل و نقل بوده و مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از تاکسیرانی و شهرداری‌ها) و یا کد حمل و نقل از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3- برآورد مناقصه به مبلغ 5.856.000.000ريال می‌باشد.

4- کلیه مناقصه‌گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه  می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۹۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۰۵می‌باشد.

5- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir) ( فقط جهت رؤیت اسناد مناقصه و صورتجلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت  دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز یکشنبه مورخ 22/04/99 می‌باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد، روز یکشنبه مورخ 05/05/99 می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9-در پایان فرآیند ارزیابی کیفی از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

10- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: آدرس: اداره کل راه آهن فارس و تلفن : 7-36192256-071

11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737-021 و 85193768-021

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد