اتهامات مترتب با ایجاد محدودیت از سوی دستگاه اجرایی خصوصاً در اخذ تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده کدامند؟

اتهامات مترتب با ایجاد محدودیت از سو...

اتهامات مترتب با ایجاد محدودیت از سوی دستگاه اجرایی خصوصاً در اخذ تضمین شرکت در مناقص...

تضامین معتبر در فرایند مزایده خصوصاً شرکت در مزایده کدامند؟

تضامین معتبر در فرایند مزایده خصوصاً...

به استناد بند 6 ماده 7 قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 کمیسیون دارایی مجلس، ک...

آیا اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) می‌توانند به جای مناقصه‌گر/پیمانکار/مشاور تضمین ارائه دهند؟

آیا اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) می‌ت...

به استناد بند (پ) ماده2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ تاریخ ...

منظور از شرکت‌های وابسته به دولت چیست؟

منظور از شرکت‌های وابسته به دولت چیس...

وابسته در فرهنگ فارسی عمید به عنوان صفتی با تعریف «ویژگی آنچه مربوط و متعلق به چیز دی...

فراخوان های برگزیده روز

انتخاب سردبیر

خروج آمريكا از برجام مناقصات بلوك‌هاي اكتشافي با حضور خارجي‌ها را متوقف كرد

خروج آمريكا از برجام مناقصات بلوك‌هاي اكتشافي با حضور خارجي‌ها را متوقف كرد ...

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت خروج آمريكا از برجام مناقصات بلوك ...

1399-30-06
گشایش ارزی در راه است

گشایش ارزی در راه است

رئیس کل بانک‌مرکزی   گروه بانک، بیمه، بورس- رئیس کل بانک‌م ...

1399-30-06
حضور واسطه‌های پرنفوذ در کمین بازار فولاد

حضور واسطه‌های پرنفوذ در کمین بازار فولاد

حضور واسطه‌های پرنفوذ در کمین بازار فولاد گروه زمین‌ومعدن ...

1399-30-06

مبنای قیمت‌گذاری خودرو؛ بهای تمام شده به همراه سود معقول ...

مبنای قیمت‌گذاری خودرو؛ بهای تمام شده به همراه سود معقول مه ...

1399-30-06
تجاری‌سازی ۶ کاتالیست مورد نیاز در فرآیند تبدیل گاز به پلیمر

تجاری‌سازی ۶ کاتالیست مورد نیاز در فرآیند تبدیل گاز به پلیمر ...

معاون وزیر نفت خبر داد تجاری‌سازی ۶ کاتالیست مورد نیاز در ف ...

1399-30-06
تغییر متولی مهدهای کودک؛ از بهزیستی به آموزش و پرورش

تغییر متولی مهدهای کودک؛ از بهزیستی به آموزش و پرورش ...

راهکار مجلس برای حل یک معضل قدیمی تغییر متولی مهدهای کودک؛ ...

1399-30-06
مناقصه هوشمندسازی جایگاه‌های CNG مهرماه برگزار می‌شود

مناقصه هوشمندسازی جایگاه‌های CNG مهرماه برگزار می‌شود ...

یک مقام مسؤول خبر داد مناقصه هوشمندسازی جایگاه‌های CNG مهرم ...

1399-29-06
بورس کالا؛ مأمن شفاف مزایدات مسکن

بورس کالا؛ مأمن شفاف مزایدات مسکن

بورس کالا؛ مأمن شفاف مزایدات مسکن گروه بانک، بیمه، بورس- ار ...

1399-29-06
جلوگیری از تخریب محیط‌زیست با مطالعات زمین‌شناسی در فعالیت‌های معدنی

جلوگیری از تخریب محیط‌زیست با مطالعات زمین‌شناسی در فعالیت‌های معدنی ...

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کاسپین باختری مطرح کرد ...

1399-29-06
عرضه در بورس مشکل بازار خودرو را حل نمی‌کند!

عرضه در بورس مشکل بازار خودرو را حل نمی‌کند!

عرضه در بورس مشکل بازار خودرو را حل نمی‌کند!   گروه خودرو – ...

1399-29-06
قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ علت توقف مزایده کارخانه تن‌ماهی بندرعباس

قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ علت توقف مزایده کارخانه تن‌ماهی بندرعباس ...

قیمت‌گذاری غیرواقعی؛ علت توقف مزایده کارخانه تن‌ماهی بندرعبا ...

1399-29-06
فیصله معضل شبکه فاضلاب اهواز با برگزاری مناقصات

فیصله معضل شبکه فاضلاب اهواز با برگزاری مناقصات

فیصله معضل شبکه فاضلاب اهواز با برگزاری مناقصات  سوتیتر: ا ...

1399-28-06